Tag Archives: transport

Poszanowanie środowiska w transporcie samochodowym na Starym Kontynencie

Przewóz, analogicznie jak i inne płaszczyzny działalności człowieka, podlega notorycznym metamorfozom ze względu na nieustanny rozwój gospodarczy. Z początku koncentrowano się na finansowych atrybutach przewozu. Najistotniejsze zapytanie odnosiło się do opcji jak najkrótszego oraz wymagającego najmniejszych nakładów przewożenia towarów z miasta produkcji do miejsca docelowego. Zawdzięczając rewolucji industrialnej XVIII-XIX wieku oraz rozkwitowi technologicznemu pojawiły się na Starym Kontynencie i na całym świecie różnorodne środki transportu, pozwalające przemieszczać się jeszcze łatwiej i coraz odleglej. Człowiek uprościł sposoby poruszania się, przystosowując do przerzutów najdoskonalsze źródła energii, rozbudowując infrastrukturę dodatkowo dopasowując miasta do wciąż zwiększającego się tranzytu przewozowego. Continue reading

Ewidencja przewozowa

Akt transportowy to formularz, w którym wprowadzone są wszelakie dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Nadto na formularzu tym zamieszczone są takie wytyczne jak lokalizacja docelowa, adres nadawcy, obligatoryjne numery zlecenia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List transportowy jest formularzem, na bazie którego inspekcja celna ma pełnomocnictwo pobrać stosowną opłatę przewozową, czyli oclić transport. Akt ten jest stosowany w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Continue reading