Tag Archives: rozliczenie podatkowe

Rodzaje PIT-ów – dla kogo i po co?

01-232988

PIT to rokroczne rozliczenie podatkowe, które obowiązuje osoby, które pracują i uzyskują przychody z tego tytułu. W polskim prawie istnieje wiele rodzajów rozliczeń podatkowych, które różnią się przeznaczeniem i grupą, dla których są skierowane. Jak zatem nie pogubić się i wiedzieć co z czym i jak? Zapraszamy do zapoznania się z naszym małym vademecum.

W Polsce wyróżniamy aż siedem rodzajów PIT-ów, które związane są z podatkiem dochodowym. Należą do nich:

  • PIT-36,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39,
  • PIT-28,
  • PIT/O.

PIT – 36

Ten rodzaj zeznania podatkowego jest przeznaczony dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

PIT – 37 To zeznanie podatkowe, które przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Ponadto obowiązuje on również emerytów i rencistów. Jest najbardziej popularnym i najczęściej wypełnianym w Polsce zeznaniem podatkowym. PIT – 38

Obowiązek wypełnienia tego PIT-u posiadają osoby, które zbyły własnościowe papiery wartościowe, są udziałowcami w spółkach posiadających osobowość prawną, posiadających akcje w spółkach z osobowością prawną oraz wkładów w spółdzielniach.

PIT – 39

Ten PIT wypełniają osoby, które w roku rozliczeniowym uzyskały przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości własnościowej.

PIT – 28

Ten rodzaj wypełnić muszą osoby, które otrzymały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PIT/O

To załącznik do formularza rozliczeniowego, który pozwala uzyskać odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych. Słowem, są to rodzaje ulg, które przysługują podatnikom. Do ulg, które mogą zostać wykazane należą m.in. ulga internetowa, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, ulga uczniowska oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowych.

To niezwykle ważne, aby rokrocznie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i wypełnić odpowiedni druk podatkowy. Takie działanie sprawi, że unikniemy wielu nieporozumień i nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą wynikać z braku egzekwowania prawa.