Tag Archives: przewóz

Ewidencja przewozowa

Akt transportowy to formularz, w którym wprowadzone są wszelakie dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Nadto na formularzu tym zamieszczone są takie wytyczne jak lokalizacja docelowa, adres nadawcy, obligatoryjne numery zlecenia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List transportowy jest formularzem, na bazie którego inspekcja celna ma pełnomocnictwo pobrać stosowną opłatę przewozową, czyli oclić transport. Akt ten jest stosowany w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Continue reading