Tag Archives: PIT

Najlepsze komputerowe programy finansowe i księgowe

Prowadzisz własną, niewielką działalność gospodarczą i nie chcesz zatrudniać księgowego, aby zajmował się sprawami związanymi z finansami twojej firmy? Przedstawiamy najlepsze i bardzo intuicyjne programy komputerowe, które pomogą ci w utrzymaniu porządku oraz ładu finansowego bez konieczności zatrudniania profesjonalnej osoby na to stanowisko.

Continue reading

Rodzaje PIT-ów – dla kogo i po co?

01-232988

PIT to rokroczne rozliczenie podatkowe, które obowiązuje osoby, które pracują i uzyskują przychody z tego tytułu. W polskim prawie istnieje wiele rodzajów rozliczeń podatkowych, które różnią się przeznaczeniem i grupą, dla których są skierowane. Jak zatem nie pogubić się i wiedzieć co z czym i jak? Zapraszamy do zapoznania się z naszym małym vademecum.

W Polsce wyróżniamy aż siedem rodzajów PIT-ów, które związane są z podatkiem dochodowym. Należą do nich:

  • PIT-36,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39,
  • PIT-28,
  • PIT/O.

PIT – 36

Ten rodzaj zeznania podatkowego jest przeznaczony dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

PIT – 37 To zeznanie podatkowe, które przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o pracę. Ponadto obowiązuje on również emerytów i rencistów. Jest najbardziej popularnym i najczęściej wypełnianym w Polsce zeznaniem podatkowym. PIT – 38

Obowiązek wypełnienia tego PIT-u posiadają osoby, które zbyły własnościowe papiery wartościowe, są udziałowcami w spółkach posiadających osobowość prawną, posiadających akcje w spółkach z osobowością prawną oraz wkładów w spółdzielniach.

PIT – 39

Ten PIT wypełniają osoby, które w roku rozliczeniowym uzyskały przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości własnościowej.

PIT – 28

Ten rodzaj wypełnić muszą osoby, które otrzymały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PIT/O

To załącznik do formularza rozliczeniowego, który pozwala uzyskać odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych. Słowem, są to rodzaje ulg, które przysługują podatnikom. Do ulg, które mogą zostać wykazane należą m.in. ulga internetowa, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, ulga uczniowska oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowych.

To niezwykle ważne, aby rokrocznie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i wypełnić odpowiedni druk podatkowy. Takie działanie sprawi, że unikniemy wielu nieporozumień i nieprzyjemnych konsekwencji, które mogą wynikać z braku egzekwowania prawa.

Księgowość

Proste rozliczanie PIT-ów

Do 30 kwietnia rokrocznie każdy obywatel posiadający zarobki powyżej 3070zł musi rozliczyć się z podatku dochodowego. Jest to bardzo skomplikowany proces zazwyczaj wymagający pomocy księgowego. Jednak w dobie komputeryzacji idzie się obyć bez niego.

Istnieje wiele programów komputerowych które pomagają w tym procesie. Działają na zasadzie arkusza który po podaniu wymaganych danych generuje gotowy, wypełniony dokument. Z roku na rok takich programów jest coraz więcej.

Do najbardziej znanych i działających najsprawniej należą:

  • PIT Projekt – jego zaletą jest bardzo mała waga instalatora przez co pobiera i instaluje się bardzo szybko. Nie powoduje spowolnienia komputera.
  • PIT Pro – oferuje bezpłatną pomoc techniczną, przez co jest najlepszym wyborem dla osób słabiej radzących sobie z technologią
  • PITy – nie wyróżnia się niczym na tle konkurencji, jednak posiada bardzo łatwy w obsłudze moduł pozwalający wybrać na jakie cele charytatywne przekażemy 1% podatku

Trzeba pamiętać o tym, że podajemy tam bardzo newralgiczne dane. Należy pobierać jedynie zaufane programy z bezpiecznych witryn i zdecydowanie unikać aplikacji online nie korzystających z bezpiecznego połączenia HTTPS.