Pomoc finansowa dla rodziców nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego

Posiadanie dziecka jest jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Należy jednak pamiętać, że posiadanie potomstwa wiąże się również z wielką odpowiedzialnością i niestety sporymi wydatkami. Do tej pory państwo polskie niestety nie zwracało większej uwagi na ten problem i pozostawiało obywateli bez należytej pomocy. Wszystko jednak zmieniło się kilka dni temu, mianowicie 5 sierpnia 2015 roku, kiedy to prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która wprowadza świadczenia rodzicielskie, w wysokości 1 tysiąca złotych miesięcznie dla wszystkich osób, którym nie przysługuje płatny urlop macierzyński. Do takich osób należą przede wszystkim osoby bezrobotne i osoby uczące się, czyli studenci oraz rolnicy.

pomoc-finansowa

pomoc-finansowa

Do tej pory prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego posiadały osoby, które pracowały lub podlegały ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek taki wypłacany był przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, w przypadku ciąży pojedynczej, lub okres dłuższy w sytuacji ciąży mnogiej.

Nowelizacja ustawy wprowadzona z dniem 5 sierpnia 2015 roku sprawia, że osoby nieuprawnione wcześniej do pobierania zasiłku macierzyńskiego otrzymywać będą przez okres 52 tygodni 1 tysiąc złotych miesięcznie wsparcia finansowego. W sytuacji posiadania dwójki dzieci okres ten zwiększa się do 65 tygodni, przy trojgu do 67 tygodni, czworgu do 69 tygodni, a przy piątce dzieci lub więcej do 71 tygodni. Świadczenia te wypłacane są niezależnie od dochodów jakie posiada rodzina.

Świadczenia takie otrzyma w świetle prawa rodzic, czyli matka, ojciec lub prawny opiekun. Ojciec jednak otrzymać może tę pomoc w przypadku, gdy nastąpiła śmierć biologicznej matki lub dziecko zostało przez nią porzucone. Pomoc finansową w wysokości 1 tysiąca złotych otrzyma również rodzina zastępcza, która przysposobiła dziecko lub jedna osoba przysposabiająca dziecko.

Rozwiązania te wprowadzone zostaną dopiero z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednak przepisy zakładają, że zapomoga finansowa wypłacana będzie również osobom, które urodziły dziecko przed tą datą, a okres 52 tygodni lub dłuższy wciąż ich obowiązuje. Kiedy jeden z rodziców uprawniony będzie do pobierania zasiłku macierzyńskiego, drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie. W zapisie nowej ustawy mowa jest również o tym, że gminy posiadać będą możliwość przyznania własnych, dodatkowych świadczeń finansowych.

Na całe szczęście polskie prawo rozwija się w temacie pomocy rodzicielskiej i wypłacania świadczeń materialnych. Dzięki temu coraz więcej ludzi decyduje się na powiększenie swojej rodziny, a nie martwi się o kwestie finansowe oraz wszystkie inne związane z posiadaniem potomstwa.