Idealny odświeżacz powietrza dla Twojego domostwa

Odświeżacze powietrza używamy niezwykle często. Ciężko dzisiaj znaleźć wnętrza budynków mieszkalnych, pomieszczeń biurowych, w których zastałe powietrze nigdy nie jest poprawiane produktami zapachowymi w spryskiwaczach, świecami aromatycznymi, czy tradycyjnymi odświeżaczami w sprayu. Nikt, kto planuje nigdy nie ciekawi się jednak, jaką metodą docierają one od wytwórcy do sklepów. Przypatrzmy się toteż, w jaki sposób powinien być przeprowadzony bezpieczny przewóz znacznych ilości produktów zapachowych. powietrza.


Odświeżacze powietrza bynajmniej nie są materiałami szkodliwymi. Dla tego nie ma więc żadnych ostrych aktów, jakie wskazywałyby, jakimi sposobami transportu bezpiecznie jest je przesyłać. Pojemniki zbiorcze zawierające produkty zapachowe mają możliwość zatem być transportowane zarówno transportem morskim, transportem samolotowym, jak i ciężarowym. Należy jednak mieć w pamięci, że odświeżacze powietrza w aerozolu są pod dużym ciśnieniem. Muszą dlatego być chronione przed słońcem a przede wszystkim ciepłym powietrzem. W razie, kiedy sprey ogrzeje się do temperatury ponad pięćdziesięciu stopni Celsjusza, może nastąpić jego gwałtowny zapłon. Odświeżacze powietrza powinno się przystosować do przewozu kładąc je w zgrzewkach, których ciężar nie może przekraczać trzydzieści kg. Wówczas opakowania zbiorcze mogą zostać zamontowane na paletach, które powinno się należycie oznakować. Paleta ma w obowiązku zostać oznakowana nalepką „LQ”.

Produkty zapachowe są mieszanką rozmaitych związków syntetycznych. Pakując je do transportu wypada mieć to na uwadze. Ze względu na to, iż mają możliwość to być związki łatwopalne przystaje ostrzec osoby je przewożące, aby na czas ich transportowania wzbraniały się od palenia papierosów. Na wypadek, jeżeli w trakcie transportu doszło do pożaru, to palety mieszczące odświeżacze powietrza wolno przygaszać jedynie gaśnicami proszkowymi. Przygaszanie wodą jest zabronione.

Produkty zapachowe bynajmniej nie są niebezpieczne. Powinno się natomiast pamiętać, iż absolutnie nie mogą być ogrzewane powyżej czterdzieści stopni Celsjusza. Podczas transportu powinniśmy wziąć to pod uwagę, jak także to, że temperatura niższa niż – 10 stopni Celsjusza także nigdy nie jest właściwa do ich transportu.