Ewidencja przewozowa

Akt transportowy to formularz, w którym wprowadzone są wszelakie dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Nadto na formularzu tym zamieszczone są takie wytyczne jak lokalizacja docelowa, adres nadawcy, obligatoryjne numery zlecenia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List transportowy jest formularzem, na bazie którego inspekcja celna ma pełnomocnictwo pobrać stosowną opłatę przewozową, czyli oclić transport. Akt ten jest stosowany w transporcie morskim, lądowym i powietrznym.

Calutkie powyżej przytoczone informacje zamieszczone są w standardowym, polskim akcie transportowym. W takim liście, jedynie międzynarodowym obowiązkowych informacji jest dużo i należą do nich: miejsce i data wystawienia dokumentu, dane o adresie nadającego, odbiorcy oraz przewożącego, miasto przerzutu dodatkowo obliczana godzina dostarczenia, wzmianka dotycząca rodzaju ładunku, ilość transportowanego mienia, ciężar towaru i niezbędne oświadczenie, że tranzyt jest tożsamy z regulaminami Konwencji o globalnym przewozie artykułów.

Formularz którym jest akt przewozowy bynajmniej nie jedynie jest potrzebny dla spedytora, lecz również funkcjonariuszom celnym tudzież nadawcy. To wszystko dlatego, iż obejmuje szereg relewantnych informacji dotyczących przewozu i ładunku. Przy pomocy aktu transportowego da radę udowodnić nawiązanie umowy między stronami – nadawcą, a przewoźnikiem. Dzięki aktowi obydwie strony współpracujące ze sobą mają asekurację, iż paczka zostanie doręczona na wymienionych przez nich wcześniej warunkach. Jednocześnie jest to dowód, jaki wykorzystany może zostać w sytuacji wystąpienia o wynagrodzenie ze względu zdewastowania paczki oraz zmienienia jej stanu pierwotnego.

Pozostałymi kwestiami, jakie mają możliwość zostać ujęte w akcie transportowym są dla przykładu dyrektywy o przeładunku podczas przewozu. Plus znaleźć mogą się na nim informacje dotyczące kwot wydanych przez nadającego paczkę.

Z racji faktu, że akt przewozowy istnieje w formie analogowej powinno się przed przekazaniem przesyłki stworzyć jego odbitkę na wypadek zagubienia ewentualnie kradzieży podczas przewozu. Najlepiej spełni się w tej okoliczności kserokopia, skan lub fotografia.

List przewozowy to obligatoryjny dokument, dlatego też zawsze musimy o nim pamiętać, jeżeli planujemy wysłać coś przy pomocy firmy tranzytowej.