Category Archives: prawo

Poszanowanie środowiska w transporcie samochodowym na Starym Kontynencie

Przewóz, analogicznie jak i inne płaszczyzny działalności człowieka, podlega notorycznym metamorfozom ze względu na nieustanny rozwój gospodarczy. Z początku koncentrowano się na finansowych atrybutach przewozu. Najistotniejsze zapytanie odnosiło się do opcji jak najkrótszego oraz wymagającego najmniejszych nakładów przewożenia towarów z miasta produkcji do miejsca docelowego. Zawdzięczając rewolucji industrialnej XVIII-XIX wieku oraz rozkwitowi technologicznemu pojawiły się na Starym Kontynencie i na całym świecie różnorodne środki transportu, pozwalające przemieszczać się jeszcze łatwiej i coraz odleglej. Człowiek uprościł sposoby poruszania się, przystosowując do przerzutów najdoskonalsze źródła energii, rozbudowując infrastrukturę dodatkowo dopasowując miasta do wciąż zwiększającego się tranzytu przewozowego. Continue reading

Czy alerty o cookies są niezbędne?

22.03 2014 roku był jednym z tychże terminów, jakie to zmieniły Internet. W przeglądarkach internetowych masowo zaczęły pojawiać się zawiadomienia o pakietach ciasteczek i z tego powodu niesfornie atakując z popularnych stron, forów i katalogów zostały strapieniem internautów. Continue reading

Ewidencja przewozowa

Akt transportowy to formularz, w którym wprowadzone są wszelakie dane na temat dostarczanego inwentarza, czyli dóbr materialnych, które są transportowane. Nadto na formularzu tym zamieszczone są takie wytyczne jak lokalizacja docelowa, adres nadawcy, obligatoryjne numery zlecenia, rodzaj przewożonego towaru oraz jego ilość. List transportowy jest formularzem, na bazie którego inspekcja celna ma pełnomocnictwo pobrać stosowną opłatę przewozową, czyli oclić transport. Akt ten jest stosowany w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Continue reading

Polish_Priest_as_a_German_Hostage_1939

Reklama uchybiająca czci obywatela

Założenie „pogwałcenia godności konsumenta” jest kryterium szczególnie niejasnym. Ile ludzi, tyle różnych przeświadczeń, czym godność obywatela jest tudzież co ją narusza, zaś co nie. Dlatego weryfikacja oferty reklamowej pod rzeczonym względem bywa wyjątkowo powikłana. Powszechnie wskazuje się, iż za uwłaczające godności polaka przystaje zaakceptować nawiązanie w promocji do biedy, ludzkich cierpień, atrybutów religijnych na sposób naruszający doświadczenia wyznaniowe ludzi religijnych. Poczuciu godności człowieka uchybiać będzie również zbytnie wykorzystanie elementów seksualnych, czy też posłużenie się terminami i sloganami oszczerczymi, perwersyjnymi. Continue reading