Polish_Priest_as_a_German_Hostage_1939

Reklama uchybiająca czci obywatela

Założenie „pogwałcenia godności konsumenta” jest kryterium szczególnie niejasnym. Ile ludzi, tyle różnych przeświadczeń, czym godność obywatela jest tudzież co ją narusza, zaś co nie. Dlatego weryfikacja oferty reklamowej pod rzeczonym względem bywa wyjątkowo powikłana. Powszechnie wskazuje się, iż za uwłaczające godności polaka przystaje zaakceptować nawiązanie w promocji do biedy, ludzkich cierpień, atrybutów religijnych na sposób naruszający doświadczenia wyznaniowe ludzi religijnych. Poczuciu godności człowieka uchybiać będzie również zbytnie wykorzystanie elementów seksualnych, czy też posłużenie się terminami i sloganami oszczerczymi, perwersyjnymi. Continue reading